Otevřít menu

Na úvodní stranu Městská knihovna a infocentrum Smržovka

facebook.com ctenipomaha.cz knihovny.cz Magnesia Litera Magnesia Litera
Návštěv :
Celkem : 35630
Týden : 80
Dnes : 12

Základní pravidla pro práci s on-line katalogem


1. On-line katalog otevřete pomocí záložky Katalog.

2. Vyberte oblast, ve které chcete vyhledávat. Máte možnost zvolit si z následující nabídky:
* ve všech dokumentech (je nastaveno automaticky)
* pouze knihy
* pouze tituly periodik
* pouze brožury
* v oddělení pro dospělé
* v oddělení pro mládež

 

3. Při vyhledávání podle autora zadejte příjmení, jméno. Pokud neznáte křestní jméno autora, stačí uvést příjmení. U jmen zahraničních autorek používejte tvar bez přípony -ová. Jméno i příjmení lze zadávat i s malými počátečními písmeny. Chcete-li využít slovník autorů, klikněte na odkaz Autor.


4. Při vyhledávání podle názvu stačí zadat začátek názvu hledaného titulu (např. první dvě slova).


5. Při vyhledávání podle klíčového slova vpište výraz, který tematicky charakterizuje obsah hledané knihy, např.: vesmír, životopisy, kočky, atd. Pomoci vám může opět seznam klíčových slov. Získáte ho kliknutím na odkaz Klíčové slovo.


6. Po stisknutí tlačítka Hledej se objeví seznam titulů. Po kliknutí na název vybraného titulu se objeví katalogizační lístek a tabulka s příslušnými údaji o uložení dokumentu a možnosti půjčení. Pokud je kniha půjčena, můžete si ji rezervovat pomocí tlačítka Rezervuj. V kolonce Číslo průkazky vyplňte koncové číslo uvedené na čarovém kódu vaší průkazky, do kolonky PIN napište datum narození podle vzoru RRMMDD (např. 7. září 1952 = 520907). Stiskem tlačítka Odešli se rezervace potvrdí.

 

Základní pravidla pro práci se čtenářským kontem

1. Konto čtenáře otevřete pomocí záložky Konto čtenáře.

2. Po otevření samostatného okna vyplníte číslo průkazky a PIN ve tvaru RRMMDD (rok - měsíc - den narození).

3. Stiskem tlačítka Odešli budete přesměrováni do vašeho čtenářského konta.

4. Prostřednictvím tohoto konta si můžete kontrolovat stav vašich výpůjček, popř. výpůjčku knihy prodloužit. Naleznete zde i seznam rezervací, máte-li nějaké, datum vaší poslední návštěvy i termín, do kterého byste měli zapůjčené knihy vrátit.

5. Odchod ze čtenářského konta se realizuje tlačítkem Odhlásit.