Naposledy aktualizováno: 10.07.2020 08:41:36
logo

Městská knihovna a infocentrum Smržovka

Město Smržovka

 

 

znak města

 

 

Status: město

Kraj: Liberecký

Okres: Jablonec nad Nisou

Adresa: Město Smržovka, náměstí T. G. Masaryka 600, 468 51 Smržovka

IČ: 00262579

DIČ: CZ00262579

ID datové schránky: 5egbben

Číslo účtu: 0963229369/0800 u České spořitelny, a.s.

 

Rozloha města: 14,82 km2

Administrativní hranice: Smržovka na severu sousedí s Jiřetínem pod Bukovou, na západě s Lučany nad Nisou a Novou Vsí nad Nisou, na  jihu s Pěnčínem a Velkými Hamry, na východě s Tanvaldem.

Počet obyvatel: 3 636 (k 31. 12. 2014)

Hustota obyvatel: cca 242 obyvatel/km2

Nadmořská výška: nejvyšší bod – Černá studnice, 869 m.n.m.

                             nejnižší bod – východní hranice s Tanvaldem v místě, kde řeka Kamenice opouští katastr města, 458 m.n.m.

Počet budov: cca 1 200

Km silnic a ulic: cca 34 km komunikací I. a II. třídy

Délka po silnici I/14: 6 km

Lokace pro GPS - Městský úřad: 50°44'22.973"N, 15°14'42.183"E

 

 

Smržovka leží v údolích Smržovského potoka a říčky Kamenice včetně jejich přítoků. Zaujímá rozsáhlé území od rozvodí Severního a Baltického moře na západě, téměř až k soutoku Desné s Kamenicí v Tanvaldě na východě. Na jihu tvoří hranici zalesněný hřbet Černé studnice a Muchova, na severu jižní svahy Bukové hory a řeka Kamenice.

Smržovka je město patřící do zóny pobytové rekreace Chráněné krajinné oblasti Jizerských hor a spadá do české části Euroregionu Nisa. Přirozenou hranici mezi českou, německou a polskou částí ERN tvoří Jizerské a Lužické hory. Převládajícím krajinným typem je pahorkatina a hornatina s více jak 50% lesních porostů.

Velmi hustá síť značených turistických cest v Jizerských horách a jejich okolí umožňuje návštěvníkům poznat tyto nejsevernější české hory velmi důkladně. Horské cesty procházejí i státními přírodními rezervacemi, kromě rašelinišť se vzácným rostlinstvem jsou velmi cenná místa se zachovanými původními bukovými porosty či zbytky smrkového pralesa. Na katastru města se nachází turistické zajímavosti, po kterých návštěvníky provede vyhlídkový okruh.

 

Podrobné údaje o Smržovce